Atlas Copco slutför förvärvet av amerikansk kryostattillverkare

Nacka den 21 november 2022: Atlas Copco har slutfört förvärvet av Montana Instruments Corporation, som offentliggjordes i augusti. Företaget erbjuder kryostatlösningar för kunder inom fysikforskning och tekniska lösningar för låga temperaturer.
Montana Instruments Corporation är ett privatägt företag med 38 anställda med säte i Bozeman, Montana, USA. Under 2021 hade företaget intäkter på omkring 106 MSEK* (12 MUSD).
Köpeskillingen offentliggörs inte.

Det förvärvade företaget kommer att tillhöra divisionen Scientific Vacuum inom Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik.

*Baserat på den

Mest populära