Atlas Copco har förvärvat en kinesisk tillverkare av medicinska syrgaslösningar

Nacka, den 5 december, 2022: Atlas Copco har förvärvat Shandong Meditech Medical Technology Co., Ltd., en tillverkare av syrgaslösningar på plats för sjukvårdsmarknaden. Företaget är baserat i Shandong, Kina.
Shandong Meditech Medical Technology Co., Ltd. grundades 2003, med säte i Jinan, Shandong-provinsen i Kina, och har försäljningsbolag i Shanghai, Hong Kong och Australien. Företaget är privatägt och har 70 anställda.

Shandong Meditech tillverkar syrgasgeneratorer och säljer lösningar för generering av syrgas på plats för medicinsk användning på sjukhus och för medicinskt ordinerad