Från odling till färdigsytt plagg – snart kan Kappahls kunder veta mer om hur plaggen är producerade

Snart kommer Kappahls kunder enkelt kunna veta var och hur deras plagg är producerade, från odling till färdigsytt plagg. Som en del i sin satsning på hållbarhet i alla led inleder Kappahl ett samarbete med indisk-svenska TrusTrace genom en strategisk investering för att kunna spåra och mäta hela leverantörskedjan. Med verktyget blir det möjligt för kunderna att göra mer informerade och hållbara val och lättare se vad man får för pengarna.
[image][image]

– För Kappahl är det viktigt att vara ett transparent företag och vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra medvetna och hållbara