Nacka växlar upp hållbarhetsarbetet med ett klimatkontrakt

Idag signerar Nacka kommun Klimatkontrakt 2030 tillsammans med strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I kontraktet sammanfattar kommunen sina åtaganden för att öka takten i arbetet för klimatomställningen. Detta är ett viktigt steg som tydliggör Nackas ambitioner om att stärka sin position som en kommun präglad av stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt.
Idag firas Europeiska Viable Cities-dagen i Europahuset i Stockholm. Under ceremonin tar Nacka kommun, tillsammans med 22 andra städer, nästa steg för att möta de globala utmaningarna på lokal nivå.  Kommunstyrelsens

Mest populära