Bokslutskommuniké 2022

Vi har arbetat hårt för att snabbt ställa om verksamheten, anpassat organisationen och rustat oss för några tuffa år framåt, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
· Hyresintäkterna uppgick till 2 550 mkr (2 292), varav ökningen i jämförbart bestånd var 4,4 % (2,5).
 
· Driftöverskottet uppgick till 1 707 mkr (1 560), varav jämförbart bestånd ökade med 1,7 % (4,0). 
 
· Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 585 mkr (792) och bruttoresultatet till 25 mkr (107).
 
· Resultat före värdeförändringar uppgick till 1 178 mkr (1 249) motsvarande 9,34 kr/aktie (9,86).
 
·

Mest populära

  • Vi står bakom industrins avtal

    LO står bakom industrins avtal med krav på att få igenom de högsta löneökningarna i Sverige i modern tid – och en höjning av de lägsta lönerna.