Atlas Copco slutför förvärvet av tysk tillverkare av mobil industriell vakuum- och blåsutrustning

Nacka den 2 februari 2023: Atlas Copco har slutfört förvärvet av CVS Engineering GmbH, en tysk tillverkare av industriella vakuumpumpar och blåsutrustning för mobil användning på tankbilar och andra typer av transporter.
CVS Engineering GmbH har sitt säte i Rheinfelden i Tyskland och har 76 anställda. Under 2021 hade företaget en omsättning på cirka 200 MSEK (omkring MEUR 20*).
Köpeskillingen offentliggörs inte.

CVS Engineering GmbH blir en del av divisionen för industrivakuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

*Baserat på den genomsnittliga valutakursen 2021.

Mest populära

  • Vi står bakom industrins avtal

    LO står bakom industrins avtal med krav på att få igenom de högsta löneökningarna i Sverige i modern tid – och en höjning av de lägsta lönerna.