Myndighetsgemensam rapport: Förberedda företag avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning

Starka och väl förberedda företag är centrala för att Sverige ska ha tillgång till mat och vatten i kris och krig. Att identifiera särskilt viktiga verksamheter, kartlägga företagens förmåga och ge rätt stöd är därför prioriterat i myndigheternas arbete med livsmedelsberedskap. För att öka företagens motståndskraft föreslår Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett särskilt investeringsstöd. Men för att klara försörjningen måste alla delar i livsmedelssystemet stärkas.