Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Tele2 har ökat med 1 200 000 aktier respektive röster.
Förändringen avser 1 200 000 C-aktier som nyemitterats och återköpts under mars 2023.

 

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som deltar i Tele2s mål- och prestationsbaserade incitamentsprogram.

 

Antalet aktier i Tele2 uppgår per 31 mars 2023 till 696 221 597 aktier, varav 22 551 882 A‑