Folksam Liv och Folksam Tjänstepension justerar återbäringsräntan

Den 1 april justerar Folksam Liv och Folksam Tjänstepension sin återbäringsränta från sex procent till fem procent.
Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 28 februari 2023 till 112 procent för såväl Folksam Liv som för Folksam Tjänstepension.
– Den senaste tidens turbulens på såväl den globala som svenska finansmarknaden är en starkt bidragande orsak till att vi gör den här justeringen. Folksam är fortsatt finansiellt starkt och vår traditionella förvaltning är en stabil och trygg sparform som ger en jämn avkastning över tid vilket många av våra kunder uppskattar, inte minst i tider av ekonomisk oro, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.
Under 2022 var den genomsnittliga återbäringsräntan 5,7 procent för tjänstepensionsverksamheten och 5,2 procent för övrig livförsäkringsverksamhet. Sett över en femårsperiod (2018–2022) har återbäringsräntan i genomsnitt varit 6,6 procent årligen för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.
Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterade ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.
För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se