Nytt antal aktier och röster i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Det totala antalet aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (NASDAQ:ERIC) per den 31 maj 2023 uppgår till 3 344 151 735, varav 261 755 983 A-aktier och 3 082 395 752 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 569 995 558,2, varav A-aktierna motsvarar 261 755 983 röster och B-aktierna motsvarar 308 239 575,2 röster.

Ökningen av antalet aktier och röster föranleds av att bolaget i maj 2023 har genomfört en nyemission av 10 miljoner C-aktier vilka därefter har återköpts och, med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen, omvandlats till B-aktier. Detta är i enlighet med beslut av