Nytt antal aktier och röster i H&M

Efter verkställande av årsstämmans beslut den 4 maj 2023 att dra in 25 385 163 egna B-aktier som återköpts inom ramen för H&M:s återköpsprogram uppgår det totala antalet aktier i H&M till 1 629 686 837, varav 194 400 000 A-aktier och 1 435 286 837 B-aktier, och det totala antalet röster till 3 379 286 837.

Kontakt:
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 mediarelations@hm.com

+------------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan som H&M Hennes & Mauritz AB (publ) är