Budgetuppföljning april och årsprognos 2023 för Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden, inklusive Grans, redovisar en budgetavvikelse på – 3,7 miljoner till och med april i år. Bland annat ökade IT-kostnader och fler barn i förskolan ligger bakom att underskottet ökat med 1,3 miljoner jämfört med förra månaden.