LOs jämställdhetsbarometer: Arbetarkvinnor nekas heltidsjobb

Deltidsarbete är fortsatt betydligt vanligare bland kvinnor än män. Mer än fyra
av tio arbetarkvinnor har ett deltidsarbete jämfört med åtta procent av männen
i tjänstemannayrken. Det är en av de skillnader LO visar i sin nya
jämställdhetsbarometer.