En tredjedel av lunchen på äldreboenden blir matsvinn

En tredjedel av lunchportionen på äldreboenden blir matsvinn. Undernäring är vanligt bland sköra äldre, därför är det allvarligt att maten som planerats utifrån de äldres behov av energi och näring inte blir uppäten. Att satsa på matsvinnsmätningar kan synliggöra maten som inte äts upp och upptäcka risk för undernäring.