Peab bygger nya växthus i Göteborgs botaniska trädgård

Peab har fått uppdraget att bygga nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård i Göteborg. Beställare är Västra Götalandsregionen, Västfastigheter bygg och förvaltning och kontraktssumman uppgår till 346 miljoner svenska kronor.
Göteborgs botaniska trädgård är ett av Västsveriges största besöksmål och lockar varje år närmare 600 000 besökare. Nuvarande växthus togs i bruk i början av 1980-talet och nu behövs en uppdatering för att möta dagens och framtidens krav. Peab har därför fått uppdraget att bygga ett nytt växthus uppdelat i avdelningar med olika klimatzoner samt ett