Rapporteringsdatum för Atlas Copco

Nacka den 18 september 2023: Atlas Copco kommer att publicera finansiell information följande dagar:
2024

24 april

Årsstämma och rapport för första kvartalet 2024

Tyst period börjar den 25 mars 2024

18 juli

Rapport för andra kvartalet 2024

Tyst period börjar den 18 juni 2024

24 oktober

Rapport för tredje kvartalet 2024

Tyst period börjar den 24 september 2024

2025

28 januari

Bokslutskommuniké 2024

Rapport för fjärde kvartalet 2024

Tyst period börjar den 29 december 2024