Valberedningen inför årsstämman 2024

Valberedningen består av följande ledamöter: Lennart Haglund, utsedd av Sparbankernas Ägareförening, tillika valberedningens ordförande; Ylva Wessén, utsedd av Folksam; Anders Oscarsson, utsedd av AMF; Annette Björkman, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna; Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden; Göran Persson, styrelseordförande Swedbank AB (publ).
Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2024 om val av ordförande vid årsstämman, ledamöter och ordförande i styrelsen, samt revisor. Valberedningen kommer även att lämna förslag till antalet