Återköp av aktier i H&M i vecka 40, 2023

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 2 Oktober 2023 och 6 Oktober 2023 återköpt sammanlagt 775 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.
Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27 september 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 27 september 2023 till senast den 31 mars 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe