LO-rapport: Rättvis klimatomställning kräver ny politik

LO släpper idag en ny rapport för en rättvis klimatomställning med fokus på
arbetsmarknaden och trygghet för vanligt folk. Rapporten ”Vad krävs för en
rättvis klimatomställning” innehåller 17 förslag för en rättvis omställning av
arbetsmarknaden och för hushållen.