Sverige ska rapportera utsläpp från gasläckaget i Nord Stream

Läckaget från gasledningarna Nord Stream 1 och 2 förra hösten skedde delvis i Sveriges ekonomiska zon. Det kommer därför
att inkluderas i Sveriges rapportering av utsläpp av växthusgaser till EU och FN. Totalt handlar det om ytterligare 5,8 miljoner
ton koldioxidekvivalenter som ska adderas till Sveriges utsläpp 2022.