Piteå kommun deltar i årets kampanj En vecka fri från våld

Piteå kommun tar aktivt ställning mot våld i nära relationer och för den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från våld. Under nästa vecka, 20 – 26 november, deltar kommunen i kampanjen En vecka fri från våld för att sätta fokus på frågan och lyfta vikten av att ge stöd till våldsutsatta, det förebyggande arbetet och behandling av våldsutövare.