Folksam och KPA Pension investerar i grön obligation utgiven av Nacka kommun

Folksamgruppen är ensam investerare på totalt 250 miljoner kronor i en grön obligation som Nacka givit ut för att finansiera klimatomställning och klimatanpassning i kommunen. KPA Pension står för 100 miljoner kronor av investeringen. 
– Nacka arbetar brett för att säkra hållbar utveckling i kommunen och det fångas på ett bra sätt i den här obligationen, säger Camilla Larsson, VD för KPA Pension.
Medlen ska främst gå till hållbara transporter och energieffektiva lokaler och bostäder, men även projekt kopplat till vatten- och avloppsvattenhantering, solceller och åtgärder som stärker den biologiska mångfalden i kommunen.  
– Nackas mål och inriktning är i linje med hur vi vill investera för att leverera trygga pensioner åt våra kunder och samtidigt bidra till god samhällsutveckling, säger Camilla Larsson vd KPA Pension i Folksamgruppen.
– Detta är en del i arbetet för att befästa Nacka som en expansiv och hållbar del av Stockholmsregionen. Glädjande att KPA Pension och Folksam vill vara med och bygga Nackas framtid, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Mest populära