Fortbildning om NPF får Nackas barn och elever att utvecklas

Intresset för Nacka kommuns satsning på fortbildning kring behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har varit stort. Flera hundra pedagoger och ledare i Nackas fristående och kommunala förskolor och skolor tagit del av användbara metoder för att på bästa sätt bemöta barn med särskilda behov.
Under hösten 2023 har Nacka kommun arrangerat flera nätverksträffar och digitala föreläsningar för att stärka kompetensen kring behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på alla förskolor och skolor i kommunen. Nu har 380