Information om Essitys ägande i Vinda

Essity har idag, i enlighet med Hongkongs Takeovers Code, bekräftat att diskussioner pågår med ett antal intressenter angående en potentiell transaktion avseende Essity-ägda aktier i Vinda. Inga beslut har fattats med avseende på Essitys framtida ägande i Vinda. Vinda har gjort ett offentligt tillkännagivande i enlighet med lokala lagar.
Den 26 april 2023, meddelande Essity beslutet att inleda en strategisk översyn av bolagets ägande i det asiatiska hygienbolaget Vinda International Holdings Ltd (Vinda). 

Essitys ägande i Vinda uppgår till 51,59 procent. Vinda är noterat på Hongkongbörsen.