Föreningsbidraget höjs och ny lokalförsörjningsplan är beslutad

Sammankomstbidraget till föreningar höjs från och med 1 januari 2024, för att kompensera hyran som höjts utifrån konsumentprisindex. En satsning som tillsammans med den nya lokalförsörjningsplanen 2024–2033 ska förse kommunens växande befolkning med fler idrotts- och fritidsanläggningar.