Stadsdels- och bygderåd ska stärka lokal utveckling

Stadsdelsråd och bygderåd blir nu formella dialogparter i frågor kring samhällsutveckling i Uppsala kommun. Syftet är bland annat att skapa ytterligare tillfällen att involvera lokalsamhället tidigt i lokala utvecklingsfrågor.

Mest populära