Q4 2023: SAS SÄKRAR FINANSIERING FÖR FRAMTIDEN – VIKTIG MILSTOLPE I SAS CHAPTER 11-PROCESS

Jag är nöjd med att kunna summera ett år med hög aktivitet för SAS. Under fjärde kvartalet reste 6,8 miljoner passagerare med SAS, vilket innebär att totalt 23,7 miljoner passagerare reste med SAS under hela räkenskapsåret 2022/2023. Det motsvarar en ökning av passagerarvolymen med 18 procent för fjärde kvartalet, och en ökning med 33 procent för hela räkenskapsåret jämfört med motsvarande period föregående år. Det är en tydlig bekräftelse på att passagerarna fortsätter att komma tillbaka till SAS och att vårt arbete under året med att skala upp verksamheten har varit framgångsrikt. Vi är