LO-ekonomerna: Rätt beslut kan sänka svensk arbetslöshet

Lågkonjunkturen är här och arbetslösheten ökar. Men krisen beror till stor del
på beslut fattade i Sverige. Det slår LO-ekonomerna fast i sin nya prognos för
svensk ekonomi.