Swedbank regional utblick: Konjunkturnedgång i hela Sverige, men efter sommaren vänder det

Konjunkturutsikterna ljusnar efter sommaren, men regionala utmaningar kvarstår i närtid och arbetsmarknaden försvagas ytterligare under året. Sysselsättningen minskar nu i flera delar av landet och bostadsbyggandet faller i hela Sverige. Det visar regional utblick, en rapport om konjunkturläget i olika delar av Sverige.
Sysselsättningstillväxten mattats av, konkurserna stiger och bostadsbyggandet faller i hela landet. Men skillnaden mellan landets åtta storregioner är betydande. Övre Norrland sticker ut med högst sysselsättningstillväxt i landet. Allra tuffast är det i Småland & Öarna, där