Välkommen till Swedbanks årsstämma 26 mars 2024

Aktieägarna i Swedbank AB (publ) kallas till årsstämma på Cirkus (Cirkusscenen), Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, tisdagen den 26 mars 2024 kl. 11.00.
Aktieägarna är välkomna för inregistrering från kl. 09.30. Före årsstämman bjuds på enklare fika.

Årsstämman kommer att simultantolkas till engelska.

Styrelsen har med stöd av § 12 i bolagsordningen för Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom