Klimatmålen nås inte med befintliga beslut och åtgärder

Sverige når varken de nationella klimatmålen eller EU-målen. Det visar Naturvårdsverkets nya analyser av hur beslutade
styrmedel kan påverka utsläppen. Möjligheten att klara Sveriges utsläppsåtaganden inom EU påverkas i hög grad av vad som
händer inom transportsektorn de närmaste åren.

Mest populära