Beslut om licensjakt på 750 gråsälar

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön, det är en halvering från
förra året när det tillåtna antalet var 1500. Huvudsyftet med licensjakten är att förebygga och hindra de skador som gråsäl
orsakar det småskaliga yrkes- och fritidsfisket i Sverige.

Mest populära