Stabil handläggningstid för prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

Verksamheter som påverkar miljön ska prövas för att säkra människors hälsa och miljön. Räknat på medianvärdet tog en sådan prövning i domstol 14
månader förra året. För fjärde året i rad har Naturvårdsverket sammanställt statistik för prövning av tillstånd om miljöfarlig verksamhet och
vattenverksamhet.