Folksams livaffär är fortsatt störst bland liv- och sparandeaktörer

Folksams livaffär är fortsatt störst bland liv- och sparandeaktörer vilket framgår i Svensk Försäkrings rapport för det första kvartalet 2024 som presenterades idag.
– Det är naturligtvis glädjande att Folksams livaffär är fortsatt störst bland liv- och sparandeaktörer i Sverige. Vi agerar på en marknad med hård konkurrens och för att behålla vår position måste vi varje dag förtjäna våra kunders förtroende genom att möta deras behov av trygghet och skapa värde för dem. Där ligger mitt och hela Folksam Livgruppens fokus framåt, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.
 Läs hela Svensk Försäkrings rapport här.
*Under 2023 trädde det nya avtalet för kommun- och regionanställda (AKAP-KR) i kraft vilket inneburit en höjning av avsättningarna till tjänstepension samtidigt som det skett en övergång från årliga premieinflöden till kvartalsvisa. Detta sammantaget har påverkat resultatet under andra halvan av 2023 samt under första kvartalet 2024.
För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se