Det är tryggt att bo i Piteå

Piteborna tycker generellt sett att Piteå är en trygg plats att bo, leva och vistas i. Det visar SCB:s stora medborgarenkät för 2023. Enkäten ger svar på vilken känsla och upplevelse medborgarna har, inte hur det faktiskt ligger till. Glädjande nog bekräftas resultaten även av polisens statistik. Piteå ÄR en trygg stad.