Telia Company meddelar om en kommande förändring i koncernledningen

Telia Company meddelar idag att Dr. Rainer Deutschmann, Senior Vice President, Group Chief Operating Officer, kommer att lämna sin position den 31 maj 2024 för andra möjligheter utanför bolaget. Rainer har varit medlem i koncernledningen sedan september 2020. Inom ramen för sitt uppdrag var han ansvarig för företagets gemensamma produkter, nätverk, IT och tjänster, samt ansvarig för att driva företagets digitala transformation för att bli mer agilt med förenklad verksamhet, fokus på tillväxt och med förbättrad kundupplevelse.

Patrik Hofbauer, Telia Companys VD och koncernchef, säger: "