Toppbetyg till Nacka kommuns företagsklimat

Den positiva trenden fortsätter för Nacka som likt förra året går framåt i Svenskt Näringslivs riksomfattande undersökning av företagens upplevelse av att driva företag i sin kommun. Den största ökningen i år får dialogen med kommunens beslutsfattare samt upphandling. Nacka ökar dock i nästan alla frågor där två andra områden som sticker ut med höga betyg är kommunens service och bemötande samt hur väl kommunen lyckas med information till företagen.
Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen.