Folksam delar ut 433 miljoner kronor till sina kunder

Under våren och sommaren delar Folksam ut över 433 miljoner kronor till drygt 2,6 miljoner kunder i form av återbäring. Som kundägt bolag går allt överskott inom Folksam tillbaka till kunderna, bland annat i form av återbäring.

Återbäringen baseras på den inbetalda premien under föregående år och storleken på återbäringen beror bland annat på Folksams överskott. De kunder som får ta del av återbäringen är Folksams sakförsäkringskunder, det vill säga de med fordons-, boende-, barn-, gravid-, olycksfalls-, djur- och tilläggsförsäkringar.
− Folksam är ett kundägt bolag och att vi nu kan ge drygt 2,6 miljoner kunder en återbäring på över 433 miljoner kronor att dela på känns väldigt bra och är ett bevis på Folksams starka finansiella ställning, säger Jens Wikström, chef Affärsområde Sak på Folksam.
I april påbörjade Folksam utskicken av återbäringsbesked till de kunder som har 100 kr eller mer i intjänad återbäring. För kunder med lägre belopp sparas återbäringen till kommande år. Återbäringen betalas ut under maj månad till kunder som har autogiro och övriga kunder får sin återbäring med start i juni.
 
För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se