Folksamgruppen en av ägarna bakom förslag om facklig organisering på Teslas årsstämma

När Tesla genomför sin årsstämma den 13 juni kommer en av punkterna på dagordningen handla om rätten till facklig organisering bland de anställda. Folksamgruppen är en av fyra aktieägare som lagt förslaget (Freedom of Association and Collective Bargaining Policy).
– Folksamgruppen har tillsammans med en grupp investerare och organisationer tagit fram det förslag kring facklig organisering som ska behandlas på Teslas årsstämma den 13 juni. Det pågår just nu ett arbete för att samla ett så stort stöd som möjligt för förslaget bland ytterligare investerare, säger Emilie Westholm, chef ansvarsfullt ägande på Folksamgruppen.
Förslaget som ska tas upp på Teslas årsstämma har tagits fram av SOC Investment Group, Domini Impact Equity Fund och the Shareholder Association for Research and Education, SHARE samt Folksamgruppen,
Läs mer om förslaget här.
För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se
Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.