För- och grundskolenämnden redovisar underskott

För- och grundskolenämndens redovisar underskott mot budget på cirka 8 miljoner kronor för de fyra första månaderna på året. Ökat stödbehov till elever och utmaningar med små klasstorlekar för vissa skolenheter bidrar till svårigheter för skolor att ha budget i balans. Justering av befolkningsprognosen och fler barn som deltar i förskolan bidrar till ett lägre överskott jämfört med tidigare år.