Swedbank ingår strategiskt partnerskap med Aktia i Finland

Idag har Swedbank ingått ett strategiskt partnerskap med Aktia, en finsk bank, kapitalförvaltare och livförsäkringsbolag, för att utöka företagserbjudandet på den finska marknaden. Tillsammans kommer Swedbank och Aktia att komplettera varandra för att stödja den fortsatta tillväxten för respektive kunder i Norden.
– Jag är glad att välkomna Aktia som vår nya samarbetspartner. Vi fullföljer nu vår strategi att arbeta med starka kompletterande partnerskap i Norden. Det är en strategi som gör det möjligt för oss att växa på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Idag är startskottet för