Peab och LKAB fördjupar strategiskt samarbete kring industrisatsningar i norr

Peab och LKAB stärker sitt strategiska partnerskap kring ett antal planerade stora industrisatsningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige. Bolagen har bland annat tecknat en avsiktsförklaring angående uppförande av den vätgasanläggning som LKAB planerar i Gällivare.
I norra Sverige sker just nu några av de största industrisatsningarna i svensk historia.

-Vi är stolta över att, som strategisk partner till LKAB, spela en viktig roll i den utvecklingen. Peab har lång erfarenhet av stora industriprojekt i regionen där vi byggt allt ifrån fabriker till logistikanläggningar

Mest populära