Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

I remissen föreslås ändringar som innebär ändrade vikter för riskindikatorer samt att beräkningsmetoden för summerade riskvikter ändras. Uppgiftsskyldigheten för ett institut utökas också avseende garanterade insättningar på klientmedelskonton sam...

Mest populära