Flaggningsmeddelanden om större innehav i Kindred Group plc

Kindred Group plc (Kindred) meddelar härmed att Kindred den 18 juni 2024 mottagit två flaggningsmeddelanden om större innehav från The Goldman Sachs Group, Inc., ett företag med säte i Wilmington, USA. Flaggningsmeddelandena avser 1) en minskning och 2) en ökning av antalet aktier och rösträtter i Kindred som innehas av The Goldman Sachs Group.
Enligt det andra och senaste flaggningsmeddelandet innehade The Goldman Sachs Group den 13 juni 2024 5,42% av aktierna och rösterna i Kindred.

Den relevanta kedjan av kontrollerade bolag finns i flaggningsmeddelandena och kopior av dem återfinns på

Mest populära