Om PressDesk

PressDesk samlar in och länkar till nyheter från en rad olika källor. Bland dessa källor finns svenska företag, organisationer och myndigheter.

Om du vill visa upp dina nyheter på PressDesk kan du kontakta oss via kontakt@pressdesk.se. Formatet vi använder för att ta emot nyheterna är RSS (Really Simple Syndication).

För att dina nyheter ska godkännas krävs att;
– RSS-länkarna pekar på källans egen webbplats
– nyheterna inte innehåller sökmotorspam
– nyheterna är relevanta och korrekta
– nyheterna innehåller datum, rubrik, beskrivning och en permalänk

Mest populära